QUINIROAD QUINIMAR
Wyszukiwanie Produktów

QUINITUBE

RURY Z WŁÓKIEN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI

 • Lotniska
 • Drogi
 • Kolej
 • Parkingi
 • Porty i przystanie
 • Porty i wiadukty
 • Roboty podwodne

Download broszury [pdf]

QuiniTube PILE

PALE BETONOWE

Pale są szeroko rozpowszechnionym i użytkowanym na całym świecie elementem fundamentów struktur.
Pale umożliwiają przeniesienie obciążeń przez głębiej zalegające warstwy i znajdują zastosowanie, kiedy warstwy podłoża na powierzchni nie charakteryzują się wytrzymałością odpowiednią do zniesienia obciążenia związanego z zaplanowaną strukturą oraz kiedy inne, mniej kosztowne techniki nie są w stanie zagwarantować wymaganej wytrzymałości.

 • QuiniTube® PILE jest niezwykle skutecznym i oszczędnym rozwiązaniem w ramach techniki wykonania pali formowanych przy pomocy rury obsadowej traconej, gdzie rura stalowa pozostaje w podłożu.
 • QuiniTube® PILE zastępuje wspomnianą rurę stalową przy obniżeniu kosztów finansowych oraz jednoczesnym utrzymaniu jakości i funkcjonalności.
 • QuiniTube® PILE, będąc wykonaną z włókniny o wysokiej wydajności, pozwala na szybką i łatwą obsługę, niskie koszty transportu, gwarantując jednocześnie utrzymanie betonu w swoim wnętrzu, co jest fundamentalnym aspektem w procesie udanego wykonania pali i mikropali betonowych.

QuiniTube COLUMN

KOLUMNY ŻWIROWE

Pale lub kolumny żwirowe są jedną z metod wzmacniania podłoży, w szczególności podłoży miękkich, która polega na wprowadzeniu materiału żwirowego w odwiert wykonany w podłożu oraz na kompaktacji materiału wypełniającego, umożliwiając tym samym polepszenie nośności podłoża, redukując jego osiadanie i przyspieszając konsolidację.

 • Istnieje wiele technik wykonania kolumn żwirowych, które wykonywane są na granicy zalet technicznych oraz korzyści finansowych charakterystycznych dla tej metody, lecz wszystkie one są kompatybilne z korzyściami jakie QuiniTube® COLUMN nadaje tejże aplikacji.
 • QuiniTube® COLUMN to rura z włókna o wysokiej wytrzymałości przygotowana do wypełnienia jakimkolwiek granulatem, zapobiegając mieszaniu się materiału wypełniającego z otoczeniem. W ten sposób ogranicza materiał wypełniający, utrzymując tarcie boczne niezbędne w tej technice, utrzymując się jako szalunek tracony i gwarantując długoterminową konfigurację przestrzenną kolumny.

QuiniTube HIDRO

PRACE MORSKIE I ZABEZPIECZENIE BRZEGÓW

Erozja brzegowa i rzeczna stanowi niezmiernie niepokojący problem w kontekście globalnym. Każdego dnia mamy do czynienia ze znikającymi plażami, zapadającymi się brzegami, co w widoczny sposób wpływa na sytuację populacji oraz dziedzictwa w obszarach nadbrzeżnych.

 • Z QuiniTube® HYDRO, możemy w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku zapobiegać i rozwiązywać niektóre sytuacje niosące znamiona klęski naturalnej.
 • QuiniTube® HYDRO to oszczędne, skuteczne i odwracalne rozwiązanie polegające na konstrukcji in situ aktywnych zabezpieczeń przed erozją, (falochronów) zabezpieczeń pasywnych w celu odzysku ziemi z morza lub też murów lub tam. Są to rury z włókniny o dużych rozmiarach, które wypełniane są jakimkolwiek materiałem obojętnym, glebą lub nawet betonem, tworząc ciężkie struktury odpowiednie dla wielu komplikacji.
 • Wraz z materacami QuiniFlex®, QuiniTube® HYDRO stanowi niezwykle wszechstronne rozwiązanie w obszarze prac morskich i rzecznych.

QuiniTube ECO

ODWADNIANIE MUŁU

 • QuiniTube® ECO o system odwadniania mułu i zanieczyszczonych osadów. Są to rury wykonane z przepuszczalnych włókien o wysokiej odporności, które pozwalają na odwadnianie odpadów o wysokiej zawartości elementów stałych bez wykorzystywania tradycyjnych metod mechanicznych.
  Stanowią one oszczędną alternatywę dla tradycyjnych stacji oczyszczania ścieków oraz stacji przetwarzania odpadów przemysłowych, kopalnianych oraz rolno-hodowlanych.
  Są także niezwykle skutecznym rozwiązaniem do czyszczenia oraz dekontaminacji cieków wodnych.
 • QuiniTube® ECO to ekologiczny i oszczędny system, przyśpieszający proces odwadniania, posiadający dodatkową zaletę w postaci wykonania dostosowanego do indywidulanych potrzeb każdego klienta, o krótkimi czasie instalacji i niskich kosztach utrzymania.