QUINIROAD QUINIMAR
Wyszukiwanie Produktów
Film promocyjny
Zobacz film

QUINIROAD

GEOSIATKI DO WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI DRÓG

 • Lotniska
 • Drogi
 • Parkingi
 • Porty i wiadukty

Sieć dróg ma aktualnie ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju lub regionu.
Jednak to właśnie drogi są jednymi z najtrudniejszych struktur, jeśli chodzi o ich dokładne zaplanowanie, biorąc pod uwagę wiele zmiennych mających wpływ na dokonanie koniecznych obliczeń. Od trudności w określeniu przepływu pojazdów przez następne dziesięć, piętnaście lub dwadzieścia lat, rożnorodności podłoży przez które przebiegają, aż po zmienne i niestałe warunki klimatyczne.
Wszystkie te czynniki przyczyniają się w istotny sposób do istnienia wysokich i dodatkowych kosztów w stosunku do projektu oraz jego okresu użytkowania. Więcej...

QuiniRoad®, to geosiatka z włokna szklanego o wysokiej elastyczności, która stosowana jest w celu wzmocnienia warstw bitumicznych oraz opóźnienia pojawiania się pęknięć nawierzchni. Jest to rozwiązanie ekonomiczne o szczątkowych kosztach w porównaniu z całkowitym kosztem struktury, przynosząc ogromne wymierne korzyści zarówno w zakresie prac naprawczych, jak i nowych nawierzchni.
Geosiatki z włókna szklanego QuiniRoad to ważni sprzymierzeńcy wszystkich zainteresowanych stron, od właściciela projektu, poprzez wykonawcę, po użytkownika.

Download broszury [pdf]

 • Lotniska
  • Pas startowy
  • Taxi-ways
 • Drogi
  • Autostrady
  • VDrogi szybkiego ruchu
  • Drogi krajowe i regionalne
  • Ulice miejskie
 • Parkingi
 • Jak stosować?
  1. Aplikacja substancji klejącej
  2. Rozwinięcie ręczne lub mechaniczne geosiatki QuiniRoad®
  3. Aplikacja warstwy ścieralnej nawierzchni
  Aplikacja na nawierzchniach bitumicznych (elastycznych), na dawnych nawierzchniach sztywnych (płyty betonowe) lub półsztywnych. Sprawdza się doskonale przy poszerzaniu dróg.
 • Właściwości
  • Wysoki współczynnik elasyczności. (70000 MPa) Blisko czternaście razy wyższy niż 5-cio centymetrowa warstwa betonu bitumicznego
  • Niski współczynnik rozciągania (maks. od 3 do 5%) dostosowany do zachowania nawierzchni drogi
  • Zachowanie elastyczne, pochłaniające napięcia, wibracje i uderzenia, przeciwstawiające się lepkosprężystości warstw bitumicznych
  • Bardzo wysoka odporność mechaniczna. (do 200 KN/m)
  • Odporność chemiczna na wszystkie produkty stosowane przy robotach
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Powłoka z włókna szklanego dostosowanego do danej aplikacji. (bitum utleniony, tworzywo butadieno-sterynowe lub PVC)
  • Siatka dostosowana do rodzaju zastosowania
  • Możliwość zastosowania geowłókniny do uszczelnienia między warstwami
 • Zalety
  • Wzmocnienie struktury betonu bitumicznego
  • Opóźnia pojawianie się pęknięć zwrotnych z dawnych nawierzchni bitumicznych
  • Opóźnia pojawianie się pęknięć wokół połączeń płyt betonowych z dawnych posadzek sztywnych
  • Opóźnia pękanie typowe dla poszerzania dróg
  • Opóźnia powstawanie deformacji stałych
  • Zwiększa trwałość nawierzchni
  • Uniknięcie lub zmniejszenie knieczności frezowania
  • Łatwa aplikacja
  • Economiczna
 • QuiniRoad® to rozwiązanie typowych problemów nawierzchni dróg!